Dyrygent: Paweł Osuchowski

Urodzony w Poznaniu dyrygent i chórmistrz. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie dyrygentury chóralnej, a następnie dyrygentury symfonicznej pod kierunkiem prof. Jerzego Katlewicza. Studia uzupełnił w Stuttgarcie pod kierunkiem Helmutha Rillinga, dzięki stypendium Internationale Bachakadmie.
Pracował w Chórze i Orkiestrze Polskiego Radia w Krakowie i w Chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie, jako artysta chóru, asystent oraz dyrygent.
W latach 1993-2000 kierował założoną przez siebie Uniwersytecką Orkiestrą Barokową Consortium Iagellonicum działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Od 1999 roku mieszka w Szczecinie. W latach 1999-2003 był kierownikiem chóru i dyrygentem Opery na Zamku w Szczecinie.
Od 2002 roku jest kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Szczecińskiej Collegium Maiorum. Z zespołem tym przygotowuje dzieła muzyki dawnej i współczesnej od Pękiela do Pendereckiego, prowadząc szereg koncertów a cappella oratoryjnych oraz koncertując w wielu krajach europejskich, jak Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Ukraina.
W Szczecinie dał się poznać jako animator życia muzycznego, współpracując z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Policach, a także z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie. Od 2000 roku realizuje cykl koncertów edukacyjnych, promenadowych, symfonicznych i oratoryjnych. Od 2004 roku organizuje Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, będąc jego dyrektorem artystycznym.
Występował w ważniejszych ośrodkach muzycznych w kraju, współpracując między innymi z orkiestrami filharmonicznymi w Częstochowie, Jeleniej Górze, Katowicach, Krakowie, Opolu, Olsztynie, Rzeszowie, Słupsku i Szczecinie. Stale współpracuje z zespołem wokalnym A'Cappella Leopolis oraz Kapelą Dworską Consortium Sedinum, prowadząc koncerty oratoryjne.
Jego zainteresowania repertuarowe są rozległe i obejmują zarówno tradycje chorału gregoriańskiego, włoski renesans, niemiecką i francuską muzykę baroku i klasycyzmu, jak i światową klasykę XX wieku.
Szczególne miejsce w repertuarze Pawła Osuchowskiego zajmuje muzyka polska: od wczesnej symfoniki J. Gołąbka, poprzez dzieła Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Romana Maciejewskiego, aż po dzieła Witolda Lutosławskiego, Wojciecha Kilara oraz Krzysztofa Pendereckiego. Jego osobowość artystyczna wyraża się najpełniej w wielkich formach wokalno-instrumentalnych, zarówno operowych (Mozart, Rossini), jak i oratoryjnych, od Bacha do Strawińskiego.
Paweł Osuchowski dokonał szeregu nagrań płytowych i radiowych, które zyskały przychylność krytyki muzycznej.
W grudniu 2006 roku został zaproszony do udziału w projekcie publikacji i nagrań muzykaliów z archiwum klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze. Dokonał pierwszego nagrania CD dzieł oratoryjnych Dominika Nuna i Wawrzyńca Neumanna.
Prywatnie Paweł Osuchowski pozostaje wiernym sympatykiem dziesięciokrotnego mistrza Polski, drużyny piłkarskiej Wisły Kraków.